Preben holder orienteringsmøde i Argentina Steakhouse februar 2005